Vatten

Jobbar både självständigt och tillsammans med andra globala nätverk med att sprida information och kunskap som gäller vårt hav och vatten, speciellt när det gäller  plasten.

DSCN0170