Om AnnaOnlight

Det finns två områden som jag fokuserar på och de är:

  1. Energibalansering på Distans för Människor
  2. Sprida information och kunskap om havet, speciellt med tanke på plasten i haven

Med dom här energi balanseringarna kan man få mer balans, energi och välbefinnande, så att man kan prestera mera och nå sina mål snabbare.

Jag är sjuksköterska i botten, men har lämnat det för att i stället jobba med vibrations medicin närmare och bestämt energi balansering på distans. Är utbildad inom både färg och tonlära. Har många olika healing utbildningar och andra kurser bakom mig.  Har haft klienter både i Australien och USA, med mycket gott resultat. plus många klienter runt om mer lokalt.

En frisk kropp är en kropp i balans och en sjuk kropp innebär bara att någon del av kroppen vibrerar i en annan frekvens i förhållande till resten av kroppen.

En behandling är uppdelad på två behandlings tillfällen.

Namnet AnnaOnlight – För att Jag fokuserar på ljuset, det inre och yttre.

The Keys to the living biophysical and astrophysical universe are the living light ” Light pyramids of Life” existing withing every structure within every field of creation” – Keys of Enoch.  

Vita-rosa-hortensior